Aktuella evenemang


Här hittar du information om aktuella evenemang, signeringar och författarträffar i Killbergs boklådor i Skåne.
*******************************************************************Center Syd, Löddeköpinge 19/9*****************************************************************


Helsingborg City  19/9
***************************************************


Center Syd, Löddeköpinge 26/9


*****************************************************


Center Syd, Löddeköpinge 27/9******************************************************************


Center Syd, Löddeköpinge 3/10******************************************************